Organizatorzy

Komitet sterujący:
 • prof. dr hab. Marek Nawrocki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • prof. dr hab. Krzysztof Diks, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Paweł Idziak, Uniwersytet Jagielloński
 • prof. dr hab. Krzysztof Loryś, Uniwersytet Wrocławski
Kierownictwo zawodów:
 • prof. dr hab. Krzysztof Diks
 • prof. dr hab. Jan Madey
Zastępca kierownika zawodów:
 • Krzysztof Ciebiera
Zastępca kierownika ds. prawnych, marketingu i komunikacji medialnej
 • Rafał Sikorski
Komisja sędziowska:
 • Tomasz Idziaszek (Sędzia Główny)
 • Paweł Gawrychowski
 • Adam Karczmarz
 • Eryk Kopczyński
 • Jakub Łącki
 • Jakub Radoszewski
Ekipa techniczna:


Uniwersytet WarszawskiWydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu WarszawskiegoWydział Zarządzania Uniwersytetu WarszawskiStowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego


Fundacja Rozwoju Informatyki