Wprowadzenie

AMPPZ to konkurs zespołowy. Każdy zespół składa się z trzech studentów reprezentujących tę samą uczelnię. Podczas zawodów każda trzyosobowa drużyna ma do dyspozycji jeden komputer, pięć godzin czasu i od 8 do 12 zadań algorytmiczno-programistycznych do rozwiązania. Rozwiązania poszczególnych zadań są sprawdzane w czasie rzeczywistym, a drużyny są informowane o wyniku sprawdzenia zadania: zaakceptowane, niepoprawne wyniki, przekroczenie limitu czasu na rozwiązanie, błąd wykonania. Poszczególne zadania są oceniane binarnie (zaliczone/odrzucone). Zawody wygrywa drużyna, która zaliczy najwięcej zadań. W przypadku takiej samej liczby zaliczonych zadań przez więcej niż jedną drużynę, o ich kolejności w rankingu decyduje krótszy, łączny czas przeznaczony na rozwiązanie wszystkich zaliczonych zadań, przy czym za każde wcześniej odrzucone zgłoszenie zaliczonego zadania nalicza się 20 minut kary.

AMPPZ to krajowa odmiana konkursu ICPC (The ACM International Collegiate Programming Contest), który jest najstarszym i najbardziej prestiżowym konkursem informatycznym na świecie i jest uznawany za Akademickie Mistrzostwa Świata w Programowaniu Zespołowym.

Historia

Historia konkursu ICPC sięga roku 1977. Największe sukcesy Polaków w konkursie ICPC, to: dwukrotne mistrzostwo świata zespołów Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2003 i 2007, wicemistrzostwo świata drużyny Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku 2006 oraz drużyny Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2011, piąte miejsce zespołu z Uniwersytetu Wrocławskiego w roku 2005, szóste, siódme, dziesiąte, dziewiąte i ósme miejsca drużyn z Uniwersytetu Warszawskiego odpowiednio w latach 2001, 2004, 2006, 2009 i 2010, oraz dziewiąte miejsce zespołu Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku 2011.

Wyniki

Akademickie Mistrzostwa Polski w Programowaniu Zespołowym to najbardziej prestiżowe zawody informatyczne w Polsce dla studentów informatyki. Pierwsze mistrzostwa odbyły się w roku 1996 w Poznaniu, a ich pomysłodawcą był prof. Jerzy Nawrocki. W poniższej tabeli przedstawiono organizatorów i medalistów wszystkich dotychczasowych zawodów:
rokorganizatorI miejsceII miejsceIII miejsce
1996 Politechnika Poznańska Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski
1997 Politechnika Wrocławska Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Wrocławski
1998 Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski
1999 Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Jagielloński
2000 Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Jagielloński
2001 Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Jagielloński
2002 Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Jagielloński
2003 Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Jagielloński Uniwersytet Wrocławski
2004 Uniwersytet Jagielloński Uniwersytet Warszawski Akademia Górniczo-Hutnicza Uniwersytet Warszawski
2005 Uniwersytet Jagielloński Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Wrocławski
2006 Uniwersytet Jagielloński Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Wrocławski
2007 Politechnika Poznańska Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Wrocławski
2008 Politechnika Poznańska Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski
2009 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski
2010 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Jagielloński Uniwersytet Warszawski
2011 Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski
2012 Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Jagielloński
2013 Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Jagielloński Uniwersytet Warszawski
2014 Uniwersytet Warszawski